შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

eng_2019 წლის კონკურსების შუალედური შედეგები

 To the attention of  2019 call for Applied Research Grant Program (CARYS)participants!

To the attention of 2019 call for Applied Research Grant Program (CARYS)participants!

The first stage evaluation results of the call for Applied Research Grant Program 2019 (CARYS)

The first stage evaluation results of the call for Applied Research Grant Program 2019 (CARYS)

first stage results of 2019 Targeted Grant Call for Science Popularization

first stage results of 2019 Targeted Grant Call for Science Popularization