შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

eng_2019 წლის კონკურსების შუალედური შედეგები

first stage results of 2019 Targeted Grant Call for Science Popularization

first stage results of 2019 Targeted Grant Call for Science Popularization