შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

eng_2019 წლის კონკურსების შუალედური შედეგები

To the attention of 2019 call for Applied Research Grant Program (CARYS)participants!

In compliance with the terms and conditions of  the decree of Ministry of Education, Science, Culture and Sports of Georgia dated as of 18 November, 2019 the selection committee of Call for Applied Research Grant program reviewed proposals that got an average 25 points or less on the first stage of evaluation  by the two unbiased international peer-reviewers.

According to the SC decision none of the proposals that got 25 points or less average on the first stage moved on the final stage of evaluation process.

The presentations of second stage proposals will be held at Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia on June 22-25.

Please see the presentation schedule.

 Attention!

 The Selection Committee will receive and evaluate the presentations remotely via using the online video communication.

Working language: English

Time limits for each presentation:

10 minutes for presentations (time limit will be strictly controlled)

10 minutes for questions and answers (after this session, the applicant leaves the meeting)

10 minutes for SC discussion.

The applicants have to present the presentations electronically by using the flesh drives

Only 3 persons are allowed to be presented during the presentations (one presenter and 2 attendees max.)

It is recommended that applicants be presented at the foundation` s yard 30 minutes earlier  before the presentations.

The applicants have to follow National Center of Disease Control and Public Health recommendations.

 Please follow the schedule and time limits of presentations.

Coordinators:

Ana Polodashvili

Mob: 598180433

 Miranda Tedeshvili

Mob: 599340533