შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

eng_გრანტიორთა აქტივობები

    The premiere of the movie "Talking Stones" supported  by the Rustaveli Foundation

The premiere of the movie "Talking Stones" supported by the Rustaveli Foundation

 The presentation of the project "Georgian Children's Literature: from “Dedaena” to “Salamura"

The presentation of the project "Georgian Children's Literature: from “Dedaena” to “Salamura"

“Theoretical research of vulnerable infrastructure security risk during formation of predictable disasters“

“Theoretical research of vulnerable infrastructure security risk during formation of predictable disasters“