შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

eng_გრანტიორთა აქტივობები

 The presentation of the project "Georgian Children's Literature: from “Dedaena” to “Salamura"

The presentation of the project "Georgian Children's Literature: from “Dedaena” to “Salamura"

“Theoretical research of vulnerable infrastructure security risk during formation of predictable disasters“

“Theoretical research of vulnerable infrastructure security risk during formation of predictable disasters“