შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

References

2015 – Approved budget

2015 – Adjusted budget

Shota Rustaveli National Science Foundation

28,220,000.0

28,682,611.0

Expenses

27,690,000.0

28,105,503.0

Remuneration costs

830,000.0

803,420.0

Goods and services

600,000.0

835,373.0

Subsidies

0.0

0.0

Grants

680,000.0

822,280.0

Social service costs

5,000.0

12,580.0

Other expenses

5,000.0

3,000.0

Management commitment

25,570,000.0

25,628,850.0

Growth in non-financial assets

530,000.0

577,108.0

Decrease of liabilities

0.0

0.0

Shota Rustaveli National Science Foundation's Office

1,220,000.0

1,223,211.0

Expenses

1,220,000.0

1,201,103.0

Remuneration costs

830,000.0

803,420.0

Goods and services

380,000.0

382,103.0

Social service costs

5,000.0

12,580.0

Other expenses

5,000.0

3,000.0

Growth in non-financial assets

0.0

22,108.0

Decrease of liabilities

0.0

0.0

Shota Rustaveli National Science Foundation programs and grants

27,000,000.0

27,459,400.0

Expenses

26,470,000.0

26,904,400.0

Goods and services

220,000.0

453,270.0

Subsidies

0.0

 

Grants

680,000.0

822,280.0

Management commitment

25,570,000.0

25,628,850.0

Growth in non-financial assets

530,000.0

555,000.0