შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

2014 year - Projects approved for funding

Programs and Calls

Projects approved
for funding

 1.

Basic research

86

 2.

Applied research

27

 3.

Collaborative research projects (compatriots)

12

 4.

Mobility grants for postdocs

43

 5.

Conference grants

22

 7.

Travel grants

117

 8.

Seasonal schools

8

9.

Georgian Studies seasonal school

2

 10.

Program for secondary and high school students - young inventors and researchers ‘Leonardo da Vinci’

4

 11.

Research skill development for secondary and high school students

14

12.

Georgian Online Dictionaries

4

13.

International Research Group – Earth Sciences in the South Caucasus

1

14.

SRNSF / CRDF/ Georgian Research and Development Foudnation (GRDF) research  grants

2

15.

SRNSF / CRDF/ Georgian Research and Development Foudnation (GRDF) Science & Technology Entrepreneurship Program (STEP)

18

16.

Peer Review and Sustainable Science for Georgia, establishment of Center for Pathogen Research and Education (CPRE)

1

17.

Targeted Research and Development Initiatives Programme

9

18.

SRNSF - National Center for Scientific Research (CNRS), International Scientific Cooperation Project (PICS)

3

19.

SRNSF - National Resarch Council of Italy (CNR)

5

20.

SRNSF - Forschungszentrum Jülich joint program

3

21.

SRNSF / CRDF/ Georgian Research and Development Foudnation (GRDF) Georgia Women's Research Fellowship Program

10

22.

International Olympiads (Mathematics, Chemistry, Biology, IT)

(5 national teams, 43 pupils)