შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

კონკურსები და პროგრამები

გამარჯვებული პროექტები

1.

DAAD scholarships for young scientists

18

 2.

SCR Research projects with participation of secondary school students

5

3.

Supporting Georgian studies’ centers and programs development abroad

2

4.

Scientific Prize

6

5.

Research of Georgia’s cultural and material heritage

4

6.

Mobility Grants

49
7.

PhD grants

40
8.

Julich

3
9.

Supporting joint PHD programs via collaboration with international partners(VW Foundation)

4
10.

CNR

4
11.

Research Grants to Young Scientists

23
 12.

Program for young inventors and researchers ‘Leonardo Da Vinci’

4
13.

MA research grants

30
14.

Basic Research Grants

86