შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

eng_2022 წლის კონკურსების საბოლოო შედეგები

Results of the Grant call of 2022 of the Joint research programme on Georgian Studies of SRNSFG and the University of Oxford

Results of the Grant call of 2022 of the Joint research programme on Georgian Studies of SRNSFG and the University of Oxford

Results of joint ,,Rustaveli - DAAD" fellowship programme 2022 of Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia and German Academic Exchange  ...

Results of joint ,,Rustaveli - DAAD" fellowship programme 2022 of Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia and German Academic Exchange ...