შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Results of the 2022 call ,,Applied Research State Grants”

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia announces the results of 2022 call “Applied Research State Grants”. 51 project proposals were registered for the Call. Registered projects passed through the eligibility check and 40 proposals moved to the evaluation stage.

The evaluation of the 2022 call for Applied Research state grant was carried out in two stages according to the Annex 2 of the Decree of the Government of Georgia N85.

On the first stage of the evaluation, experts evaluated 40 project proposals, from which 34 project proposals passed the first stage of evaluation and moved to the second stage. The assessment of the second stage - scientific assessment of the project proposals were carried out by the European Science Foundation – Science Connect (ESF-SC).

Based on the scores of both evaluation stages, ranking list were prepared and 26 winner projects were selected.

 

 

Ranking list in accordance with the research types is available here.

List of winner proposals is available here.

The decree of the Director General of the SRNSFG on projects selected for funding (available in Georgian).