შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

References

2014 - Approved budget

2014 - Adjusted budget

Shota Rustaveli National Science Foundation

23,227,000.0

22,631,285.0

Remuneration costs

23,212,000.0

22,309,858.0

Remuneration costs

830,000.0

748,400.0

Goods and services

470,000.0

532,133.0

Subsidies

0.0

0.0

Grants

600,000.0

600,000.0

Social service costs

10,000.0

10,000.0

Other expenses

2,000.0

3,075.0

Management commitment

21,300,000.0

20,416,250.0

Growth in non-financial assets

15,000.0

321,280.0

Decrease of liabilities

0.0

147.0

Shota Rustaveli National Science Foundation’s Office

1,227,000.0

1,116,005.0

Remuneration costs

1,212,000.0

1,100,858.0

Remuneration costs

830,000.0

748,400.0

Goods and services

370,000.0

339,383.0

Social service costs

10,000.0

10,000.0

Other expenses

2,000.0

3,075.0

Growth in non-financial assets

15,000.0

15,000.0

Decrease of liabilities

0.0

147.0

Shota Rustaveli National Science Foundation programs and grants

22,000,000.0

21,515,280.0

Remuneration costs

22,000,000.0

21,209,000.0

Goods and services

100,000.0

192,750.0

Subsidies

0.0

0.0

Grants

600,000.0

600,000.0

Management commitment

21,300,000.0

20,416,250.0

Growth in non-financial assets

0.0

306,280.0