შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

2015 year - Projects approved for funding

Programs and Calls

Projects approved
for funding

1

Basic research

106

2

Applied research

35

3

Collaborative research projects (compatriots)

12

4

Postdoctoral research grants

34

5

MA research scholarships

47

6

PhD scholarships

87

7

Mobility grants for postdocs

18

8

Seasonal schools

11

9

Travel grants

94

10

Conference grants

9

11

Georgia’s cultural and material heritage

4

12

Program for secondary and high school students - young inventors and researchers ‘Leonardo da Vinci’

4

13

A joint programme of SRNSF and the University of Oxford

2

14

Targeted Research and Development Initiatives Programme

11

15

SRNSF - National Resarch Council of Italy (CNR)

6

16

SRNSF - Forschungszentrum Jülich joint program for PhD students

4

17

SRNSF - Forschungszentrum Jülich joint program for MA students

4

18

International Olympiads (Mathematics, Chemistry, Biology, IT)

(5 national teams, 23 pupils)