შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Results of 2022 Call “Research Grants for Young Scientists”!

 

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia announces the results of 2022 call “Research Grants for Young Scientists”. 108 project proposals were registered for the Call. Registered projects passed through the eligibility check and 106 proposals moved to the evaluation stage.

The evaluation of the projects was carried out by the European Science Foundation – Science Connect (ESF-SC) on 3 stages as given below:

 

1. Assessment of each project by 2 independent peer-reviewers;

2. Rebuttal Stage;

3. Assessment by expert groups/panels by considering the initial evaluation and rebuttal of the applicant.

Based on the final scores, ranking list was prepared and 33 winner projects were selected. Decree of the Director General of the Foundation is available in Georgian.

 

Ranking lists in accordance with the scientific fields is available here.

List of winner proposals is available here.