შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

2017 წელი

კონკურსები და პროგრამები

გამარჯვებული პროექტები

1.

ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი „Rustaveli-DAAD“-ის სასტიპენდიო პროგრამის საგრანტო კონკურსი

18

 2.

კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები

5

3.

ფონდისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტის "საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების" ერთობლივი კვლევითი პროგრამა

2

4.

სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის

6

5.

სახელმწიფო გრანტი საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევისათვის

4

6.

მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი

49
7.

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო კონკურსი

40
8.

ფონდისა  და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის ერთობლივი კლევითი-საგანმანათლებლო პროგრამის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის საგრანტო კონკურსი

3
9.

ფონდისა და გერმანიის ფოლკსვაგენის ფონდის ერთობლივი საგრანტო კონკურსი

4
10.

ფონდისა და იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს (CNR)  საგრანტო კონკურსი

4
11.

ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევითი გრანტები

23
 12.

მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსი "ლეონარდო და ვინჩი"

4
13.

მაგისტრანტთა სასწავლო კვლევითი პროექტების გრანტი

30
14.

მობილობისა და საერთაშორისო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი

49
15.

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები

86