შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი, ადმინისტრაციული და სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე,
მარიამ იაშვილი
iashvili-mariam@rustaveli.org.ge
ქ. თბილისი, ალექსიძის ქ.№ 1, III სართული,
(+995 32) 220 02 20 (შიდა - 4211).