შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

eng_2019 წლის კონკურსების შუალედური შედეგები

The first stage evaluation results of the call for Applied Research Grant Program 2019 (CARYS)

The first stage evaluation of the call for Applied Research Grant Program 2019 (CARYS) is finished.

69 proposals have been evaluated by independent peer-reviewers in accordance with the evaluation criteria approved by the decree N221/n of the Ministry of Education, Science, Culture and Sport of Georgia dated as of November 18, 2019.

One proposal  - ID: CARYS-19-144 - was withdrew from the call, based on the decree N29 of Director General of SRNSFG dated as of June 2, 2020.

Evaluations made by independent peer reviewers on the first stage of the call are available in Grants Management Unified System (GMUS).

Please, find:

The first stage evaluation results- ranking list in accordance with the average score of the total scores made by independent peer-reviewers.

We would like to remind you, that according to the decree N221/n of the Ministry of Education, Science, Culture and Sport of Georgia dated as of November 18, 2019, all proposals with average scores greater than 25 from the peer reviewers, will move on to the next stage of the evaluation automatically.  The Selection Committee will make a final decision on approval of the next stage of the evaluation for proposals,that have an average score of 25 points or less.

The list and schedule of presentations for the proposals that moved on the second stage will be announced later.