შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE
Meeting of the Director General of Rustaveli Foundation at Georgian University

Meeting of the Director General of Rustaveli Foundation at Georgian University

Awarding the winners of “Leonardo Da Vinci” Call

Awarding the winners of “Leonardo Da Vinci” Call

Director General of Rustaveli Foundation met with representatives of Institutes of Georgian Studies

Director General of Rustaveli Foundation met with representatives of Institutes of Georgian Studies

For Georgian Science Society

For Georgian Science Society

EURAXESS-Georgia’s governing committee session

EURAXESS-Georgia’s governing committee session

 Exhibition "Wardrops Georgia - History and Present"

Exhibition "Wardrops Georgia - History and Present"

Joint Call of the Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia and the National Research Council Italy (CNR)

Joint Call of the Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia and the National Research Council Italy (CNR)

For the attention of the applicants of the Scientific-Research Grant Call for "Halyomorpha Halys Elimination State Programme 2018"!

For the attention of the applicants of the Scientific-Research Grant Call for "Halyomorpha Halys Elimination State Programme 2018"!

For the attention of those financed by the MA research Grant Call!

For the attention of those financed by the MA research Grant Call!

NATIONAL GEOGRAPHIC Magazine -  November Eddition of Georgi

NATIONAL GEOGRAPHIC Magazine -  November Eddition of Georgi

Consultation meeting

Consultation meeting

Meeting of the Director General of Rustaveli Foundation with Research Institutes of Natural Sciences

Meeting of the Director General of Rustaveli Foundation with Research Institutes of Natural Sciences