შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Teimuraz Dochviri has been appointed as the Director General of the Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

 

Doctor of Medical  Science, Professor Teimuraz Dochviri was introduced as the new Director General  of the Foundation to the heads of the structural units of the Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia by the Deputy Minister of Education and Science of Georgia, Nodar Papukashvili.  The discussion at the meeting touched upon the pivotal role and significance of the Rustaveli National Science Foundation as an organization facilitating the development of the Science, Technology  and Innovation System in the country, as well as the main directions of its activities and future priorities. In accordance with the goals of state grant calls  and international programs administered by the Foundation, the focus was directed toward the endorsing high-quality, innovative scientific research and this endeavor serves as a means to facilitate the socio-economic progress while also facilitating the integration of Georgian science into the wider international scientific community.

Teimuraz Dochviri is an associate professor at the Faculty of Medicine of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. He has authored 21 scientific papers, articles, and monographs, and has actively participated in both local and international conferences and congresses.