შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Georgian Aviation University has hosted representatives of Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

 

On 21st of July, an informational meeting was held at the Georgian Aviation University. The meeting was attended by the Director General of Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia Professor, Dr. Erekle Astakhishvili and the Head of Science Department Ketevan Gabitashvili. In addition, employees of the Scientific and Research Center of the Georgian Aviation University, academic and scientific personnel, doctoral students and master's students also participated in the meeting. The working meeting was opened by the Rector of the Georgian Aviation University Professor Sergo Tepnadze, who thanked the participants for coming. The Rector highlighted the Georgian Aviation University’s successful performance in national and Horizon Europe Calls.

Furthermore, the Director General of Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia noted that it is important for the university to actively participate in the calls announced by the foundation in order to promote and further develop the scientific-research and innovative processes of university students, professors and teachers. The working meeting ended with question-answer mode.

At the end of the meeting the guests visited the library of the Georgian Aviation University the laboratory base of the Faculty of Engineering, the flight decks and the scientific-research center.