შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
“ღვარცოფსარეგულაციო ელასტიკური ბარაჟი”

“ღვარცოფსარეგულაციო ელასტიკური ბარაჟი”

მაღალ­მთიანი რურალური რეგიონებისათვის  არალე­გა­ლური  ნაგავსაყრელების წარმოქმნის ალბათობის დადგენის ინტეგრირებული  მეთოდოლოგიის  შე­მუ­­შავება  საქართ ...

მაღალ­მთიანი რურალური რეგიონებისათვის  არალე­გა­ლური  ნაგავსაყრელების წარმოქმნის ალბათობის დადგენის ინტეგრირებული  მეთოდოლოგიის  შე­მუ­­შავება  საქართ ...

მრგვალი მაგიდა „შემოქმედებითი კვლევის მეთოდოლოგიის შემუშავება XXI საუკუნის ფორტეპიანოსა და მისი სამომავლო პერსპექტივების კვლევის მაგალითზე“

მრგვალი მაგიდა „შემოქმედებითი კვლევის მეთოდოლოგიის შემუშავება XXI საუკუნის ფორტეპიანოსა და მისი სამომავლო პერსპექტივების კვლევის მაგალითზე“

საერთაშორისო სემინარი  „გამოყენებითი ფიზიკის ახალი ჰორიზონტები ნანობიომედიცინაში“

საერთაშორისო სემინარი „გამოყენებითი ფიზიკის ახალი ჰორიზონტები ნანობიომედიცინაში“

 ვორქშოფი „შიომღვიმის მონასტრის ღვარცოფები¬სგან დაცვის პროექტი“

ვორქშოფი „შიომღვიმის მონასტრის ღვარცოფები¬სგან დაცვის პროექტი“

სამეცნიერო სემინარი პროექტის ,,ღვარცოფსარეგულაიო ელასტიკური ბარაჟი“

სამეცნიერო სემინარი პროექტის ,,ღვარცოფსარეგულაიო ელასტიკური ბარაჟი“

„საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დასავლეთევროპული ხელოვნების კოლექციის ინტეგრირებული კვლევები“.

„საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დასავლეთევროპული ხელოვნების კოლექციის ინტეგრირებული კვლევები“.

პროექტისა და სამტომეულის „ტაო-კლარჯეთის ციხე -სიმაგრეები“ პრეზენტაცია

პროექტისა და სამტომეულის „ტაო-კლარჯეთის ციხე -სიმაგრეები“ პრეზენტაცია

ქართულ-ბიზანტიური ტიხროვანი მინანქრის მინერალოგიურ თავისებურებათა კვლევა ინოვაციური მეთოდებით

ქართულ-ბიზანტიური ტიხროვანი მინანქრის მინერალოგიურ თავისებურებათა კვლევა ინოვაციური მეთოდებით

სომხურ-აზერბაიჯანული ეთნიკური ჯგუფების ურთიერთობა საქართველოში  და მათი სამოქალაქო ინტეგრაციის დინამიკა

სომხურ-აზერბაიჯანული ეთნიკური ჯგუფების ურთიერთობა საქართველოში და მათი სამოქალაქო ინტეგრაციის დინამიკა

რუსეთის მცოცავი ოკუპაციის ზონაში მოქცეული სოფლების ყოფა

რუსეთის მცოცავი ოკუპაციის ზონაში მოქცეული სოფლების ყოფა

„ახალი ტექსტოლოგიური კვლევები და გრიგოლ ორბელიანის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანე (ორენოვანი გამოცემა) " პრეზენტაცია

„ახალი ტექსტოლოგიური კვლევები და გრიგოლ ორბელიანის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანე (ორენოვანი გამოცემა) " პრეზენტაცია