შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის XIII საერთაშორისო   კონფერენცია

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის XIII საერთაშორისო კონფერენცია

საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული პროექტის ფარგლებში საერთაშორისო ღონისძიება გაიმართა

საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული პროექტის ფარგლებში საერთაშორისო ღონისძიება გაიმართა

რუსთაველის ფონდის მიერ დაფინანსებულ საერთაშორისო კონფერენციაზე მათემატიკის სფეროში მიღწეული სიახლეები და სამომავლო გეგმები განიხილეს

რუსთაველის ფონდის მიერ დაფინანსებულ საერთაშორისო კონფერენციაზე მათემატიკის სფეროში მიღწეული სიახლეები და სამომავლო გეგმები განიხილეს

საერთაშორისო კონფერენცია ,,ღვარცოფების რეგულირება ინოვაციური ნაგებობით“

საერთაშორისო კონფერენცია ,,ღვარცოფების რეგულირება ინოვაციური ნაგებობით“

რუსთაველის ფონდის დაფინანსებით  საერთაშორისო სიმპოზიუმი  გაიმართა

რუსთაველის ფონდის დაფინანსებით საერთაშორისო სიმპოზიუმი გაიმართა

რუსთაველის ფონდის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „ქართული საბავშვო ლიტერატურა: „დედაენიდან“ სალამურამდე“ წარდგენა

რუსთაველის ფონდის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „ქართული საბავშვო ლიტერატურა: „დედაენიდან“ სალამურამდე“ წარდგენა

სამუშაო შეხვედრა „გისისა და დისტანციური ზონდირების აპლიკაციები მიწათსარგებლობის ანალიზში-თეორიიდან პრაქტიკულ გამოცდილებამდე“

სამუშაო შეხვედრა „გისისა და დისტანციური ზონდირების აპლიკაციები მიწათსარგებლობის ანალიზში-თეორიიდან პრაქტიკულ გამოცდილებამდე“

 "სწავლა-სწავლება უმაღლესი განათლების საფეხურზე“-მეორე პრეზენტაცია

"სწავლა-სწავლება უმაღლესი განათლების საფეხურზე“-მეორე პრეზენტაცია

გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე  ,,ღვარცოფები:  რისკი, პროგნოზირება, უსაფრთხოება“

გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე  ,,ღვარცოფები:  რისკი, პროგნოზირება, უსაფრთხოება“

მონოგრაფიის - „ქართველურ-თურქულ სამეტყველო კოდთა შერევის კანონზომიერებები ქართველურენოვანი მუჰაჯირების შთამომავალთა მეტყველების მიხედვით“ წარდგინება გ ...

მონოგრაფიის - „ქართველურ-თურქულ სამეტყველო კოდთა შერევის კანონზომიერებები ქართველურენოვანი მუჰაჯირების შთამომავალთა მეტყველების მიხედვით“ წარდგინება გ ...

კონფერენცია კავკასიის უნივერსიტეტში

კონფერენცია კავკასიის უნივერსიტეტში

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა სამეცნიერო-დოკუმენტური ფილმის „ჩვენი პლანეტარული სისტემის ვარსკვლავი“ პრემიერა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა სამეცნიერო-დოკუმენტური ფილმის „ჩვენი პლანეტარული სისტემის ვარსკვლავი“ პრემიერა