შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის მიზნობრივი საგრანტო კონკურსი

 

კონკურსის აბრივიატურა SPG

კონკურსის მიზანი

მეცნიერების პოპულარიზაცია ფართო საზოგადოებაში, საქართველოს მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების გაშუქება, საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში და საქართველოში საუკეთესო, გამორჩეული სამეცნიერო კვლევითი პროგრამებისა და პროექტების, აგრეთვე საერთაშორისო თანამშრომლობის პერსპექტივების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.

საპროექტო განაცხადის ტიპი ინსტიტუციური; ჯგუფური

იხილეთ ფონდის მიერ 2019 წელს გამოცხადებული კონკურსის შესახებ ინფორმაცია ბმულზე.

 

კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული ფილმები:

  • „საქართველოს მღვიმეებში მიმდინარე სამეცნიერო კვლევები: ცოდნის ამჟამინდელი მდგომარეობა და პერსპექტივები“

ფილმი იხილეთ ბმულზე