შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

"სწავლა-სწავლება უმაღლესი განათლების საფეხურზე“-მეორე პრეზენტაცია

 

ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში "ევროპის უნივერსიტეტის” ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელის, აფილირებული ასისტენტ-პროფესორის ბაია კუბლაშვილის და აფილირებული ასისტენტ-პროფესორის თამარ მაღლაკელიძის წიგნის "სწავლა-სწავლება უმაღლესი განათლების საფეხურზე“ რიგით მეორე პრეზენტაცია გაიმართა.
 პრეზენტაციას ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის დირექტორი, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის წარმომადგენლები, საჯარო და კერძო უნივერსიტეტების პროგრამების ხელმძღვანელები და აკადემიური პერსონალი ესწრებოდა.
 შეხვედრა "ევროპის უნივერსიტეტის" მედიცინის ფაკულტეტის დეკანმა, ნათია ჯოჯუამ, გახსნა. რის შემდეგაც, დამსწრე საზოგადოებას ავტორებმა წიგნის შინაარსი და მისი მნიშვნელობა გააცნეს. საჯარო პრეზენტაცია წიგნის სამეცნიერო რედაქტორმა, "ევროპის უნივერსიტეტის“ აფილირებულმა ასოცირებულმა პროფესორმა გიორგი გერგაულმა შეაჯამა.