შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
 "სწავლა-სწავლება უმაღლესი განათლების საფეხურზე“-მეორე პრეზენტაცია

"სწავლა-სწავლება უმაღლესი განათლების საფეხურზე“-მეორე პრეზენტაცია

გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე  ,,ღვარცოფები:  რისკი, პროგნოზირება, უსაფრთხოება“

გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე  ,,ღვარცოფები:  რისკი, პროგნოზირება, უსაფრთხოება“

მონოგრაფიის - „ქართველურ-თურქულ სამეტყველო კოდთა შერევის კანონზომიერებები ქართველურენოვანი მუჰაჯირების შთამომავალთა მეტყველების მიხედვით“ წარდგინება გ ...

მონოგრაფიის - „ქართველურ-თურქულ სამეტყველო კოდთა შერევის კანონზომიერებები ქართველურენოვანი მუჰაჯირების შთამომავალთა მეტყველების მიხედვით“ წარდგინება გ ...

კონფერენცია კავკასიის უნივერსიტეტში

კონფერენცია კავკასიის უნივერსიტეტში

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა სამეცნიერო-დოკუმენტური ფილმის „ჩვენი პლანეტარული სისტემის ვარსკვლავი“ პრემიერა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა სამეცნიერო-დოკუმენტური ფილმის „ჩვენი პლანეტარული სისტემის ვარსკვლავი“ პრემიერა

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის ფარგლებში გამოცემული ნაშრომების წარდგენა

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის ფარგლებში გამოცემული ნაშრომების წარდგენა

„ქართულ-ევროპულ ლიტერატურულ-კულტურულ ურთიერთობათა ისტორიის დიდი სიახლე“ - თემაზე საჯარო ლექცია ჩატარდა

„ქართულ-ევროპულ ლიტერატურულ-კულტურულ ურთიერთობათა ისტორიის დიდი სიახლე“ - თემაზე საჯარო ლექცია ჩატარდა

გაიმართა პროექტის-  „უნიკალური არქეოლოგიური ძეგლის -ციხიაგორას ახალი სიცოცხლე“  მიძღვნილი  გამოფენა და წიგნის პრეზენტაცია.

გაიმართა პროექტის-  „უნიკალური არქეოლოგიური ძეგლის -ციხიაგორას ახალი სიცოცხლე“  მიძღვნილი  გამოფენა და წიგნის პრეზენტაცია.

შუალედური გამოფენა-პრეზენტაცია

შუალედური გამოფენა-პრეზენტაცია

ბასიანი - მატერიალური კულტურის ძეგლების საკვლევი ექსპედიციის ანგარიშის წარდგენა

ბასიანი - მატერიალური კულტურის ძეგლების საკვლევი ექსპედიციის ანგარიშის წარდგენა

პროექტი  „ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა  მეორე მსოფლიო ომიდან სკკპ მე-20 ყრილობამდე (1941–1956 წწ)“

პროექტი „ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა მეორე მსოფლიო ომიდან სკკპ მე-20 ყრილობამდე (1941–1956 წწ)“

 პროექტი „აგრარული სამუშაოების გავლენა ნიადაგის მიკროართროპოდების არასამიზნე ფაუნაზე“ შედეგების შემაჯამებელი პრეზენტაცია

პროექტი „აგრარული სამუშაოების გავლენა ნიადაგის მიკროართროპოდების არასამიზნე ფაუნაზე“ შედეგების შემაჯამებელი პრეზენტაცია