შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
  საჯარო ლექცია  „InTouch კომუნიკაცია ციფრული შეხებით”

საჯარო ლექცია „InTouch კომუნიკაცია ციფრული შეხებით”

„ვენახი და გარემო“ და „აგრონიადაგმცოდნეობა“ -პრეზენტაცია

„ვენახი და გარემო“ და „აგრონიადაგმცოდნეობა“ -პრეზენტაცია

პროექტი ,,მდინარე მლეთის ხევის კალაპოტის რეგულირება ინოვაციური ღვარცოფსარეგუ-ლაციო ელსატიკური ბარაჟის საცდელ-საექსპერიმენტო კონსტრუქციით“პრეზენტაცია

პროექტი ,,მდინარე მლეთის ხევის კალაპოტის რეგულირება ინოვაციური ღვარცოფსარეგუ-ლაციო ელსატიკური ბარაჟის საცდელ-საექსპერიმენტო კონსტრუქციით“პრეზენტაცია

წიგნის - "მონაცემთა ანალიზი”- პრეზენტაცია

წიგნის - "მონაცემთა ანალიზი”- პრეზენტაცია

დოკუმენტური ფილმის  ,,კოლხეთის სამეფოს სასტიკი წესები“ ჩვენება

დოკუმენტური ფილმის ,,კოლხეთის სამეფოს სასტიკი წესები“ ჩვენება

კონფერენცია პროექტის „სოციალური მუშაობა კრიზისში მყოფი ბავშვების მხარდასაჭერად“ ფარგლებში

კონფერენცია პროექტის „სოციალური მუშაობა კრიზისში მყოფი ბავშვების მხარდასაჭერად“ ფარგლებში

დოკუმენტური  ფილმის „ნეანდერტალელები საქართველოში“ ჩვენება

დოკუმენტური ფილმის „ნეანდერტალელები საქართველოში“ ჩვენება

დნმ–ის ბაზაზე ვერცხლის და ოქროს ნანომავთულების შექმნა და მათი შესწავლა სპექტროსკოპული და ელექტრონულ მიკროსკოპული მეთოდებით

დნმ–ის ბაზაზე ვერცხლის და ოქროს ნანომავთულების შექმნა და მათი შესწავლა სპექტროსკოპული და ელექტრონულ მიკროსკოპული მეთოდებით

ქართული ხელნაწერი წიგნის    მომხატველ ოსტატთა შემოქმედება (X-XIXსს.)

ქართული ხელნაწერი წიგნის მომხატველ ოსტატთა შემოქმედება (X-XIXსს.)

შუალედური კონფერენცია პროექტის „ეტრატზე შესრულებული ფრაგმენტული ხელნაწერების კოდიკოლოგიური ანალიზი” ფარგლებში

შუალედური კონფერენცია პროექტის „ეტრატზე შესრულებული ფრაგმენტული ხელნაწერების კოდიკოლოგიური ანალიზი” ფარგლებში

საქართველოს ველური ვაზი: შესწავლა და დაცვა

საქართველოს ველური ვაზი: შესწავლა და დაცვა

საგრანტო პროექტის „მოწყვლადი ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოების რისკების შეფასება მოსალოდნელი კატასტროფების ფორმირებისას“ ფარგლებში ონლაინ შეხვედრა

საგრანტო პროექტის „მოწყვლადი ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოების რისკების შეფასება მოსალოდნელი კატასტროფების ფორმირებისას“ ფარგლებში ონლაინ შეხვედრა