შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
კრებულის„მეხსიერების ადგილები და ქართული ნაციონალური იდენტობის სიმბოლური გარემო“ პრეზენტაცია

კრებულის„მეხსიერების ადგილები და ქართული ნაციონალური იდენტობის სიმბოლური გარემო“ პრეზენტაცია

რუსთაველის ფონდის დაფინანსებით შექმნილი ფილმის პრემიერა

რუსთაველის ფონდის დაფინანსებით შექმნილი ფილმის პრემიერა

  პრეზენტაცია ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში

პრეზენტაცია ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში

პრეზენტაცია

პრეზენტაცია

„ახალი ტექსტოლოგიური კვლევები და გურამ რჩეულიშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანე (ორენოვანი გამოცემა) პრეზენტაცია

„ახალი ტექსტოლოგიური კვლევები და გურამ რჩეულიშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანე (ორენოვანი გამოცემა) პრეზენტაცია

„ანისი და საქართველო - ნარკვევები, მასალები“ პრეზენტაცია

„ანისი და საქართველო - ნარკვევები, მასალები“ პრეზენტაცია

მონოგრაფიის პრეზენტაცია თსუ-ში:  „უარყოფის კატეგორია ქართველურ ენებში"

მონოგრაფიის პრეზენტაცია თსუ-ში: „უარყოფის კატეგორია ქართველურ ენებში"

ნაშრომის  „პარატაქსულ-ჰიპოტაქსური კონსტრუქციები სვანურში“   პრეზენტაცია

ნაშრომის „პარატაქსულ-ჰიპოტაქსური კონსტრუქციები სვანურში“ პრეზენტაცია

საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ბიბლია სიტყვებსა და სახეებში“

საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ბიბლია სიტყვებსა და სახეებში“

წიგნის „საქართველო: ტრავმა და ტრიუმფი დამოუკიდებლობისკენ მიმავალ გზაზე“  პრეზენტაცია

წიგნის „საქართველო: ტრავმა და ტრიუმფი დამოუკიდებლობისკენ მიმავალ გზაზე“ პრეზენტაცია

საერთაშორისო საგაზაფხულო სკოლა აფხაზეთი: შუა საუკუნეებიდან დღემდე (ისტორიულ-კულტუროლოგიური ასპექტები)

საერთაშორისო საგაზაფხულო სკოლა აფხაზეთი: შუა საუკუნეებიდან დღემდე (ისტორიულ-კულტუროლოგიური ასპექტები)

წიგნის „მხატვრული კვლევა (ფილოსოფია და პრაქტიკა)" პრეზენტაცია

წიგნის „მხატვრული კვლევა (ფილოსოფია და პრაქტიკა)" პრეზენტაცია