შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
პროექტის „ქართული მწერლობა მსოფლიოს მასშტაბით“ პრეზენტაცია

პროექტის „ქართული მწერლობა მსოფლიოს მასშტაბით“ პრეზენტაცია

  ნაშრომის  „კიბერუსაფრთხოების გამოწვევები, კონცეფციები და პრაქტიკა" პრეზენტაცია

ნაშრომის „კიბერუსაფრთხოების გამოწვევები, კონცეფციები და პრაქტიკა" პრეზენტაცია

   მესხეთის კულტურის ძეგლები -  წიგნის წარდგენა

მესხეთის კულტურის ძეგლები - წიგნის წარდგენა

წიგნის პრეზენტაცია ,დედაენა _ დვრიტა  ქართული ეროვნული სულისა"

წიგნის პრეზენტაცია ,დედაენა _ დვრიტა ქართული ეროვნული სულისა"

წიგნის „ქართული ენის ინგილოური დიალექტის ლექსიკური თავისებურებანი (სალექსიკონო მასალებითურთ)“ პრეზენტაცია

წიგნის „ქართული ენის ინგილოური დიალექტის ლექსიკური თავისებურებანი (სალექსიკონო მასალებითურთ)“ პრეზენტაცია

 საერთაშორისო კოლოკვიუმი: ქართული მწერლობა - ევროპული მწერლობის ნაწილი

საერთაშორისო კოლოკვიუმი: ქართული მწერლობა - ევროპული მწერლობის ნაწილი

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით  ორდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია  გაიმართა

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით ორდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა

საერთაშორისო კონფერენცია „შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის" მიერ დაფინანსებული პროექტის - „ვარლაამ და იოასაფის ისტორიის ქართულ დ ...

საერთაშორისო კონფერენცია „შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის" მიერ დაფინანსებული პროექტის - „ვარლაამ და იოასაფის ისტორიის ქართულ დ ...

სამეცნიერო ვიზიტი ბულგარეთში

სამეცნიერო ვიზიტი ბულგარეთში

პროექტის შემაჯამებელი პრეზენტაცია

პროექტის შემაჯამებელი პრეზენტაცია

გაიმართა შუალედური კონფერენცია  სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული  პროექტის -„საბუნებისმეტყველო (ქიმიურ-ტექნოლოგიური და მინერალოგიურ-გემოლოგიური) ც ...

გაიმართა შუალედური კონფერენცია სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის -„საბუნებისმეტყველო (ქიმიურ-ტექნოლოგიური და მინერალოგიურ-გემოლოგიური) ც ...

ფუნდამენტური კვლევების კონკურსში გამარჯვებული პროექტის საბოლოო შედეგების პრეზენტაცია გაიმართა

ფუნდამენტური კვლევების კონკურსში გამარჯვებული პროექტის საბოლოო შედეგების პრეზენტაცია გაიმართა