შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
 საერთაშორისო კოლოკვიუმი: ქართული მწერლობა - ევროპული მწერლობის ნაწილი

საერთაშორისო კოლოკვიუმი: ქართული მწერლობა - ევროპული მწერლობის ნაწილი

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით  ორდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია  გაიმართა

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით ორდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა

საერთაშორისო კონფერენცია „შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის" მიერ დაფინანსებული პროექტის - „ვარლაამ და იოასაფის ისტორიის ქართულ დ ...

საერთაშორისო კონფერენცია „შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის" მიერ დაფინანსებული პროექტის - „ვარლაამ და იოასაფის ისტორიის ქართულ დ ...

სამეცნიერო ვიზიტი ბულგარეთში

სამეცნიერო ვიზიტი ბულგარეთში

პროექტის შემაჯამებელი პრეზენტაცია

პროექტის შემაჯამებელი პრეზენტაცია

გაიმართა შუალედური კონფერენცია  სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული  პროექტის -„საბუნებისმეტყველო (ქიმიურ-ტექნოლოგიური და მინერალოგიურ-გემოლოგიური) ც ...

გაიმართა შუალედური კონფერენცია სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის -„საბუნებისმეტყველო (ქიმიურ-ტექნოლოგიური და მინერალოგიურ-გემოლოგიური) ც ...

ფუნდამენტური კვლევების კონკურსში გამარჯვებული პროექტის საბოლოო შედეგების პრეზენტაცია გაიმართა

ფუნდამენტური კვლევების კონკურსში გამარჯვებული პროექტის საბოლოო შედეგების პრეზენტაცია გაიმართა

სემინარი „საზოგადოება, მკურნალი, პაციენტი: ტრადიციული ქართული სამედიცინო სისტემის სოციოკულტურული ასპექტები და თანამედროვეობა“ და ამავე სახელწოდების წი ...

სემინარი „საზოგადოება, მკურნალი, პაციენტი: ტრადიციული ქართული სამედიცინო სისტემის სოციოკულტურული ასპექტები და თანამედროვეობა“ და ამავე სახელწოდების წი ...

საერთაშორისო კონფერენცია “მიგრაცია, ენა და კულტურული მეხსიერების დინამიკა“

საერთაშორისო კონფერენცია “მიგრაცია, ენა და კულტურული მეხსიერების დინამიკა“

„ექსტრემალურ ბლაზარებში მიმდინარე ფიზიკური პროცესების შესწავლა რადიოდაკვირვებების მეშვეობით”

„ექსტრემალურ ბლაზარებში მიმდინარე ფიზიკური პროცესების შესწავლა რადიოდაკვირვებების მეშვეობით”

„ინოვაციების და მეწარმეობის შესახებ “საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

„ინოვაციების და მეწარმეობის შესახებ “საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

პროექტის  ,,უცხო, პოტენციურად ინვაზიური მერქნიანი მცენარეების შესწავლა საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე”  შედეგების წარდგენა

პროექტის ,,უცხო, პოტენციურად ინვაზიური მერქნიანი მცენარეების შესწავლა საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე” შედეგების წარდგენა