შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

კონკურსის მიზანი: ქართველი მეცნიერების საერთაშორისო სამეცნი­ერო ღონისძიებებში (კონფერენცია,  კონგრესი, ფორუმი,  სიმპოზიუმი,  სემინარი) მონაწილეობის ხელშეწყობა და წახალისება, რათა ინფორმაციის გაცვლისა და გამოცდილების გაზიარების შედეგად გაძლიერდეს ქართველ მკვლევართა ინტეგრირება საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოების ქსელში, ხელი შეეწყოს ერთობლივ სამეცნიერო ინტერესების დადგენასა და პოტენციურ, ერთობლივ საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის პერსპექტივების გამოვლენას, ქართველი მეცნიერების შემოქმედებით  და პროფესიულ განვითარებას.

კონკურსის სამიზნე ჯგუფი: საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტებში, დამოუკიდებელი კვლევითი ცენტრებში, სამეცნიერო ინსტიტუტებში მოღვაწე მეცნიერები.

კონკურსის კოორდინატორები: თ.სხირტლაძე, დ.ჩიჩუა, ვ.ლომიძე

 

ნორმატიული აქტი

დაფინანსებული პროექტები:

2016 წელი

2015 წელი

2014 წელი

2013 წელი

2012 წელი

2011 წელი