შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი ნათელა ძებისაშვილი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი ნათელა ძებისაშვილი

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, ექიმი - ქეთევან ნემსაძე

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, ექიმი - ქეთევან ნემსაძე

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის  აკადემიკოსი - მზექალა შანიძე

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი - მზექალა შანიძე

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი , ეთნოლოგი - ლიანა მელიქიშვილი

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი , ეთნოლოგი - ლიანა მელიქიშვილი

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი - ინესა მერაბიშვილი

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი - ინესა მერაბიშვილი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი - თინათინ სადუნიშვილი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი - თინათინ სადუნიშვილი

ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი - ეთერ ქემერტელიძე

ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი - ეთერ ქემერტელიძე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკის ფაკულტეტის პროფესორის, მაკა ჯიშკარიანის  სამეცნიერო ნაშრომი  ,,საქართველოს წრიულ ეკონომიკაზე მოქმედი ე ...

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკის ფაკულტეტის პროფესორის, მაკა ჯიშკარიანის სამეცნიერო ნაშრომი ,,საქართველოს წრიულ ეკონომიკაზე მოქმედი ე ...

ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომლის,  ირმა ხაჩიძის შესახებ ჟურნალ „Connect Online“- ში

ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომლის, ირმა ხაჩიძის შესახებ ჟურნალ „Connect Online“- ში

რუსთაველის ფონდისა და „ფრანგული ინსტიტუტის“ ერთობლივი კველევითი სტაჟირების  საგრანტო პროგრამის ფარგლებში გამარჯვებული პოსტ-დოქტორანტების ინტერვიუ

რუსთაველის ფონდისა და „ფრანგული ინსტიტუტის“ ერთობლივი კველევითი სტაჟირების საგრანტო პროგრამის ფარგლებში გამარჯვებული პოსტ-დოქტორანტების ინტერვიუ