შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

რუსთაველის ფონდისა და „ფრანგული ინსტიტუტის“ ერთობლივი კველევითი სტაჟირების საგრანტო პროგრამის ფარგლებში გამარჯვებული პოსტ-დოქტორანტების ინტერვიუ

ფრანგულენოვან ვებ-გვერდზე France Alumni Georgie გამოქვეყნდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და „ფრანგული ინსტიტუტის“ ერთობლივი კველევითი სტაჟირების   საგრანტო პროგრამის ფარგლებში გამარჯვებული პოსტ-დოქტორანტის ირინე სახელაშვილისა და მაკა ნუცუბიძის  ინტერვიუები. იხილეთ ბმული:

ბმული 1  

ბმული 2