შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
თამარ ქართველიშვილი, PhD  ე.ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი, ივანე ჯავახიშვილის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თამარ ქართველიშვილი, PhD ე.ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი, ივანე ჯავახიშვილის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ლილი პეტრიაშვილი  -  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

ლილი პეტრიაშვილი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

ნელი დათუკიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, მოლეკულური ბიოტექნოლოგიის მიმართულებით

ნელი დათუკიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, მოლეკულური ბიოტექნოლოგიის მიმართულებით

ლანა შატაკიშვილი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ლანა შატაკიშვილი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

თინათინ კახნიაშვილი - პროფესორი, ასტროფიზიკის მიმართულებით

თინათინ კახნიაშვილი - პროფესორი, ასტროფიზიკის მიმართულებით

 ნინა ჭანიშვილი ს. ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი

ნინა ჭანიშვილი ს. ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი

ია ფიფია - სრული პროფესორი,  საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

ია ფიფია - სრული პროფესორი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

თეა გოდოლაძე - პროფესორი, გეოფიზიკის მიმართულებით

თეა გოდოლაძე - პროფესორი, გეოფიზიკის მიმართულებით

არქიტექტურის დოქტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი, კავკასიის უნივერსიტეტის არქიტექტურისა და დიზაინის სკოლის დეკანი - მარიამ მენაბდე

არქიტექტურის დოქტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი, კავკასიის უნივერსიტეტის არქიტექტურისა და დიზაინის სკოლის დეკანი - მარიამ მენაბდე

კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი და სამართლის სკოლის სამეცნიერო-კვლევითი სამსახურის ხელმძღვანელი - ეკა კაველიძე

კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი და სამართლის სკოლის სამეცნიერო-კვლევითი სამსახურის ხელმძღვანელი - ეკა კაველიძე

გურანდა ჭელიძე - ისტორიის დოქტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი

გურანდა ჭელიძე - ისტორიის დოქტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი

კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი - ირინე ბოხაშვილი

კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი - ირინე ბოხაშვილი