შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

თამარ ქართველიშვილი, PhD ე.ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი, ივანე ჯავახიშვილის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

 

განათლება

1986 Ph.D. პოლიმერული ქიმია, ნესმეიანოვის ელემენტ-ორგანულ ნაერთთა ინსტიტუტი (INEOS, მოსკოვი)

1968-1974 ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქიმიის ფაკულტეტი (ბუნებრივ ნაერთთა ორგანული ქიმია)

კვლევის არე:

 ბუნებრივიამინომჟავებისადაარატოქსიკურისაშენიბლოკებისსაფუძველზემიღებ ულიახალი, სამედიცინოდანიშნულებისბიოდეგრადირებადი, ფუნქციონალურიპოლიმერებისსინთეზი და კვლევა;

 სამედიცინო დანიშნულების ბიოდეგრადირებადი ფუნქციონალური ელასტომერების სინთეზი;

 სამედიცინო და ეკოლოგიური დიაგნოსტიკის მიზნით ბაქტერიებისა და ვირუსების გენეტიკური იდენტიფიკაცია ბიოჩიპის საშუალებით;

 გენეტიკური არასტაბილურობა და დამცავი მექანიზმები მძიმე მეტალების წინააღმდეგ;

 იშემიური ინსულტის თანმხლები ანთებითი პროცესის ბიომარკერების შესწავლა.

პროფესიონალური გამოცდილება

2005 -2020 უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ე.ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი

1990-2005 უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, მოლეკულური ბიოლოგიისა და ბიოფიზიკის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

1986-1990 მეცნიერ თანამშრომელი, მოლეკულური ბიოლოგიისა და ბიოფიზიკის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

1978-1986 უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

1974- 1978 უფროსი ლაბორანტი, ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

სამეცნიერო საბჭოებში მონაწილეობა:

2003-2005–მოლეკულური ბიოლოგიისა და ბიოფიზიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი (თბილისი, საქართველო)

პედაგოგიური მოღვაწეობა:

1. 2014 (9–13 ივნისი) საზაფხულო სკოლა პორტსმუტის უნივერსიტეტის (დიდი ბრიტანეთი) PhD–სტუდენტებისათვის “თანამედროვე მიღწევები ბიოჩიპის ტექნოლოგიაში“. http://www.tsu.edu.ge/ge/government/administration/departments/pr/announcement/Mf 4kCw6J0hpGZxQmF

2. 2006-2008 მასობრივი განადგურების იარაღის გაუვრცელებლობის მასობრივი საერთაშორისო კონტროლის პროგრამის (DOE, USA) ინსტრუქტორი. ლექციების კურსი (ქიმიური იარაღი).

ტექნიკური გამოცდილება:

1. ორგანული სინთეზი

2. პოლიმერული სინთეზი

3. დაბალი სიმკვრივის ბიოჩიპის შექმნა ბაქტერიებისა და ვირუსების იდენტიფიკაციისთვის

4. დაბალი სიმკვრივის ბიოჩიპის მატრიქსების სინთეზი აქტიური კონდენსაციის მეთოდით

5. პროტეინების იზოლაცია, გაწმენდა და ელექტროფორეზული დახასიათება

6. დნმ იზოლაცია, გაწმენდა და ელექტროფორეზული დახასიათება

7. ენზიმების აქტივობის განსაზღვრა გელში

8. ELISA მეთოდი

9. ბაქტერიალური კულტურის მართვა

10. ინფრაწითელი სპექტროსკოპიის მეთოდი