შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ლილი პეტრიაშვილი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, სტუ -ის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის "ინფორმატიკა" ხელმძღვანელი.
საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის წევრი, ტექნიკის და ტექნოლოგიის მსოფლიო აკადემიის (https://waset.org/committees) სამეცნიერო სარედაქციო კომიტეტის წევრი.
Volkswagen-ის ფონდისა და DAAD-ის სტიპენდიანტი.

ინტერესის სფერო:

      • მონაცემთა დამუშავება და ანალიზი (HADOOP)
      • CASE და Grid – ტექნოლოგიები
      • ინტელექტუალური სისტემები მიწოდების ჯაჭვში
      • Kubernetes Cluster და Blockchain ტექნოლოგიები