შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

eng_2018 წლის კონკურსების საბოლოო შედეგები

Results Of The Call for MA Research Grants 2018

Overall, 94 proposals have been submitted within the frame of the call, out of which 4 proposals have not passed the eligibility check. 90 projects have been evaluated according to the evaluation criteria approved by the decree N130 of the Government of Georgia dated as of October 5, 2015.

21 projects have been selected for funding.

Please, find the following information below (available in Georgian).