შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

მაგისტრანტთა სასწავლო - კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების 2018 წლის კონკურსის შედეგები

კონკურსის ფარგლებში დარეგისტრირდა 94 საპროექტო  განაცხადი, მათგან 4 პროექტი მოიხსნა ტექნიკური ექსპერტიზის ეტაპზე.  კონკურსში მონაწილე 90 პროექტი შეფასდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2015 წლის 5 ოქტომბრის №130/ნ ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების კრიტერიუმების შესაბამისად.  დასაფინანსებლად შეირჩა 21 პროექტი.

იხილეთ:

ფონდის გენერალური დირექტორის 2019 წლის  19 თებერვლის №16    ბრძანება გამარჯვებული პროექტების და რანჟირებული სიების  დამტკიცების შესახებ;

გამარჯვებული პროექტები

კონკურსის მონაწილეებს პროექტების შეფასების გაცნობა შეეძლებათ 20 თებერვლის 12:00 საათიდან გრანტების მართვის ერთიან სისტემაში(GMUS).