შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
მარია სკლადოვსა კიურის (MSCA) ინდივიდუალური სტიპენდიების 2019 წლის კონკურსი

მარია სკლადოვსა კიურის (MSCA) ინდივიდუალური სტიპენდიების 2019 წლის კონკურსი

EaP Plus-ის ვებინარი ჰორიზონტი 2020-ის პროგრამული კომიტეტის წევრებისათვის

EaP Plus-ის ვებინარი ჰორიზონტი 2020-ის პროგრამული კომიტეტის წევრებისათვის

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) საინფორმაციო დღე

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) საინფორმაციო დღე

ვებინარი- აშშ-ს საწარმოო ტექნოლოგიების ბაზარი და ინოვაციების გარემოს შესახებ

ვებინარი- აშშ-ს საწარმოო ტექნოლოგიების ბაზარი და ინოვაციების გარემოს შესახებ

ევროკავშირის 540 მილიონიანი ინვესტიცია გამორჩეული ხარისის კვლევების მხარდასაჭერად

ევროკავშირის 540 მილიონიანი ინვესტიცია გამორჩეული ხარისის კვლევების მხარდასაჭერად

 გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულების დასრულებული პროექტების საპოსტერო კონფერენცია

გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულების დასრულებული პროექტების საპოსტერო კონფერენცია

 ესეების კონკურსი სტუდენტებისთვის

ესეების კონკურსი სტუდენტებისთვის

საინფორმაციო შეხვედრა საქართველოსა და საფრანგეთს შორის სამეცნიერო თანამშრომლობის შესახებ

საინფორმაციო შეხვედრა საქართველოსა და საფრანგეთს შორის სამეცნიერო თანამშრომლობის შესახებ

ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის თანამშრომლობის ბარომეტრი-  მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების შესახებ

ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის თანამშრომლობის ბარომეტრი- მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების შესახებ

იუნესკო-იაპონიის პრიზი განათლებაში მდგრადი განვითარებისათვის

იუნესკო-იაპონიის პრიზი განათლებაში მდგრადი განვითარებისათვის

დიასპორის დაჯილდოება 2019

დიასპორის დაჯილდოება 2019

EaP Plus Webinar 8 - ჰორიზონტი 2020-ის ფინანსური და სამართლებრივი საკითხები

EaP Plus Webinar 8 - ჰორიზონტი 2020-ის ფინანსური და სამართლებრივი საკითხები