შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
გამოფენა განათლების დარგში   „Edtech Korea Fair“

გამოფენა განათლების დარგში „Edtech Korea Fair“

სამეცნიერო-აკადემიური კონგრესი  „The Great Travelers: Voyages to the Unifying Earth“

სამეცნიერო-აკადემიური კონგრესი „The Great Travelers: Voyages to the Unifying Earth“

გიწვევთ ამიერკავკასიაში "პირველ საერთაშორისო კონფერენციაზე კოგნიტიური დარღვევების შესახებ"

გიწვევთ ამიერკავკასიაში "პირველ საერთაშორისო კონფერენციაზე კოგნიტიური დარღვევების შესახებ"

ევროკავშირის დაფინანსებული კონკურსი EUTalentOn 2024

ევროკავშირის დაფინანსებული კონკურსი EUTalentOn 2024

მეცნიერების და ტექნოლოგიების ევროპული თანამშრომლობის ასოციაცია

მეცნიერების და ტექნოლოგიების ევროპული თანამშრომლობის ასოციაცია

ფოტოგამოფენა გაეროს ჟენევის ოფისში

ფოტოგამოფენა გაეროს ჟენევის ოფისში

 ჟან მონეს საინფორმაციო დღე

ჟან მონეს საინფორმაციო დღე

UI-Gleich - ის კონკურსი

UI-Gleich - ის კონკურსი

 კონფერენცია  მიგრაცია, ენა და კულტურული მეხსიერების დინამიკა

კონფერენცია მიგრაცია, ენა და კულტურული მეხსიერების დინამიკა

ანონსი -  შოთა რუსთაველის საქართველოს  ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აცხადებს:

ანონსი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აცხადებს:

ანონსი - გამოცხადდება შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი “Rustaveli – DAAD”  ...

ანონსი - გამოცხადდება შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი “Rustaveli – DAAD” ...

მე-3 საერთაშორისო საგაზაფხულო სკოლა „აფხაზეთი: უძველესი დროიდან დღემდე (ისტორიულ-კულტუროლოგიური ასპექტები)“

მე-3 საერთაშორისო საგაზაფხულო სკოლა „აფხაზეთი: უძველესი დროიდან დღემდე (ისტორიულ-კულტუროლოგიური ასპექტები)“