შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

ვებინარი EaP+ RDI -ის ფარგლებში

ვებინარი EaP+ RDI -ის ფარგლებში

ვებინარი ERC NCP-ის ფარგლებში

ვებინარი ERC NCP-ის ფარგლებში

 ვებინარი კვლევის, განვითარებისა და ინოვაციების შესახებ: საერთაშორისო თანამშრომლობის მოდელების გამოვლენა ინოვაციების მიმართულებით

ვებინარი კვლევის, განვითარებისა და ინოვაციების შესახებ: საერთაშორისო თანამშრომლობის მოდელების გამოვლენა ინოვაციების მიმართულებით

შეხვედრა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების მიმართულებით თანამშრომლობის შესახებ

შეხვედრა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების მიმართულებით თანამშრომლობის შესახებ

გერმანიის განათლების და კვლევის ფედერალური სამინისტროს კონკურსი “Bridge2ERA EaP”

გერმანიის განათლების და კვლევის ფედერალური სამინისტროს კონკურსი “Bridge2ERA EaP”

ევროპული კვლევების საბჭოს(ERC) საგრანტო კონკურსი - Advanced Grant 2019

ევროპული კვლევების საბჭოს(ERC) საგრანტო კონკურსი - Advanced Grant 2019

ფართომასშტაბიანი საშუამავლო შეხვედრა სადოქტორო განათლების ინტერდისციპლინარული მიდგომების შესახებ

ფართომასშტაბიანი საშუამავლო შეხვედრა სადოქტორო განათლების ინტერდისციპლინარული მიდგომების შესახებ

EaP Plus-ის ვებინარი ჰორიზონტი 2020-ის პროგრამული კომიტეტის წევრებისათვის (აპრილი 23, 2019) - პრეზენტაციები და ჩანაწერი

EaP Plus-ის ვებინარი ჰორიზონტი 2020-ის პროგრამული კომიტეტის წევრებისათვის (აპრილი 23, 2019) - პრეზენტაციები და ჩანაწერი

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ახალი საგრანტო პროგრამის  - „ERC - ის გრანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელთან საქართველოს მკვლევართა სამეცნიერო სტაჟირების კონკუ ...

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ახალი საგრანტო პროგრამის - „ERC - ის გრანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელთან საქართველოს მკვლევართა სამეცნიერო სტაჟირების კონკუ ...

მარია სკლადოვსა კიურის (MSCA) ინდივიდუალური სტიპენდიების 2019 წლის კონკურსი

მარია სკლადოვსა კიურის (MSCA) ინდივიდუალური სტიპენდიების 2019 წლის კონკურსი

EaP Plus-ის ვებინარი ჰორიზონტი 2020-ის პროგრამული კომიტეტის წევრებისათვის

EaP Plus-ის ვებინარი ჰორიზონტი 2020-ის პროგრამული კომიტეტის წევრებისათვის