შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის 2007-2008 წლის წლიური ანგარიში

ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის 2007-2008 წლის წლიური ანგარიში

საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2008 წლის წლიური ანგარიში

საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2008 წლის წლიური ანგარიში