შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის II კვარტლის საინფორმაციო ბიულეტენი

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის II კვარტლის საინფორმაციო ბიულეტენი

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის I კვარტლის საინფორმაციო ბიულეტენი

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის I კვარტლის საინფორმაციო ბიულეტენი

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2016 წლის წლიური ანგარიში

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2016 წლის წლიური ანგარიში

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2015 წლის წლიური ანგარიში

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2015 წლის წლიური ანგარიში

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2014 წლის წლიური ანგარიში

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2014 წლის წლიური ანგარიში

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2013 წლის წლიური ანგარიში

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2013 წლის წლიური ანგარიში

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2010 წლის წლიური ანგარიში

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2010 წლის წლიური ანგარიში

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2011 წლის წლიური ანგარიში

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2011 წლის წლიური ანგარიში

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2012 წლის წლიური ანგარიში

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2012 წლის წლიური ანგარიში

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები 2009. სახელმძღვანელო ცნობარი

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები 2009. სახელმძღვანელო ცნობარი

საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2009 წლის წლიური ანგარიში

საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2009 წლის წლიური ანგარიში

ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის 2009-2010 წლის წლიური ანგარიში

ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის 2009-2010 წლის წლიური ანგარიში