შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE
4th meeting of ,,Twinning" Steering Committee

4th meeting of ,,Twinning" Steering Committee

“Supporting inter-sectoral collaboration possibilities between Research and Industry” Virtual Workshop 2: „Identifying topics: Developing an internati ...

“Supporting inter-sectoral collaboration possibilities between Research and Industry” Virtual Workshop 2: „Identifying topics: Developing an internati ...

Third Meeting of  the  Twinning Project  Steering Committee

Third Meeting of the Twinning Project Steering Committee

 Online Conference ,,Science and Business  Cooperation”

Online Conference ,,Science and Business Cooperation”

International Online Training “Preparing Science  Communication Activities”

International Online Training “Preparing Science Communication Activities”

Second Meeting of the ,Twinnigg Project" Steering Committee

Second Meeting of the ,Twinnigg Project" Steering Committee

Meeting with the Ambassador of Austria to Georgia

Meeting with the Ambassador of Austria to Georgia