შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Grant call for promoting scientific research projects and international scientific activities in the field of Caucasus Studies

Abbreviation: CS

The aim of the call: Promoting scientific research projects and international scientific activities in the field of Caucasus Studies

Project application type: Institutional

Target group: Georgian higher education institutions, scientific-research institutes, Independent research centers and scientists.

 

Call Terms of the year 2021

Normative act