შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

SCR Research projects with participation of secondary school students

The aim of the competition: popularization and promotion of science and research through active involvement of public school students in scientific research. The projects will be funded based on the competition, which considers conducting a school-level study by the team of school students managed by the scientist. The aim of the competition is to encourage teenagers to engage in scientific research area, to stimulate research integration in the learning process, to stir public interest in promoting research at school level, to promote the involvement of Georgian students in the international research area.

Target group of the competition: Group of leaders: scientific leader (with PhD or equivalent academic degree), co-assistant, assistant (student of higher education institution), and teacher of general educational institution (school teacher working with VIII, IX, X, XI and / or XII grade students) and students of public and private schools from VIII, IX, X, XI and / or XII grades.