შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Goals of the call – Supporting the integration of young scientists in the international education and scientific sphere through increasing their scientists’ mobility. Targeted projects are directed to identify promising young scientists and to develop their scientific potential by financing education or research of PhD students and Postdocs. Based on a bilateral targeted cooperation agreement, SRNSFG and German Academic Exchange Service will fund joint grant projects, which will encourage the development of young scientists and their integration within the international scientific-research area.

Target group of the call: PhD students and Postdocs of the accredited doctoral programs in Georgian Higher educational institutes.

 

Duration of a project: 3-6 months for PhD students, 4-6 months for the Postdocs

Coordinators of the call: M. Tedeshvili