შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

SPF - Grant call for supporting of creation scientific popularization films

Aim of the call

Spreading  historical and cultural heritage values  of  Georgia   in the international area  and  its popularization.  Creation popular science, cognitive films about Georgian Science, established   on reliable sources.