შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Research of Georgia’s Cultural and Material Heritage

Aim of the call: Promotion of the collection, registration and scientific investigation processes of historic monuments, cultural heritage materials, paperwork and other various sources, archived materials and ethnographic data assembled in Georgia and abroad, by the means of popularization of the research on intellectual and material heritage of Georgian nation and encouraging young scientists towards contributing to this field.

Target group: Higher educational institutions of Georgia, research-focused institutions, independent centers and the related researchers

Duration of the project: 24-36 months.