შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

RIM - Competition for support the renewal of the material and technical base of independent research units of Higher Education Institutions

The aim of the competition is to provide the independent research units of the LEPL - Higher Education Institutions (LEPL - Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, LEPL - Georgian Technical University, LEPL - Ilia State University, LEPL - Tbilisi State Medical University) operating under the Ministry of Education and Science of Georgia with funding sources that allow them to purchase modern research facilities, computer programs for scientific research, computer equipment, necessary materials, relevant literature and improve functionality of the existing research equipment and/or purchase spare parts.

 

Project application type: institutional

Coordinator of the call: Khatia Ananiashvili