შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

PhD grants

Goals of the call: Developing intellectual potential and ensuring high quality scientific personnel;Targeted use of intellectual potential in higher education institutions; Providing necessary environment for scientific research; Integrating young scientists into international scientific community; Identification of young, talented scientists and supporting their research in adhering to international standards; Advancing the quality of research in the country; Increasing the academic level of PhD educational programmes across the country.

Target group of the call: PhD students at the accredited educational programmes of Georgian higher education institutions.

Project duration: 6-36 months.

Project coordinators: A. Polodashvili; T. Skhirtladze;