შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

ELSEVIER - is the world`s largest international Publisher. ELSEVIER  - Agreement between the LEPL - Shota Rustaveli National Science Foundation and ELSEVIER BV was concluded on 28 May 2014. The agreement was renewed in 2017. In the framework of the agreement, a consortium of 21 organizations was established and representatives of the abovementioned organizations and Georgian research community had a full access to the world’s largest International Publisher - ELSEVIER’s Databases.  The consortia consisted of the state universities,  3 research centers, 1 scientific institute, Georgian National Academy of Science, Georgian Academy of Agricultural Sciences and  Georgian National Museum.

The agreement was renewed again  in 2019 and LEPL Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia fully funded the access on Elsevier Database  for the consortia which consists of 55 members including both State and Private Universities, research centers and institutions and the representatives of the consortia have an access on Elsevier bases: Scopus; Science Direct, funding institutional (Scival funding), which gives them an opportunity to use world`s newest literature for their research and educational activities.