შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Goal of the call: Popularization and development of Georgian Studies, traditional fields of Kartvelology and modern interdisciplinary studies, financing research centers and academic programmes on Georgian Studies in international universities and research institutes,  encouraging young scientists to pursue a career in Georgian studies and developing their scientific potential via programmes of aforementioned organisations, dissemination of information regarding the research on Georgian history, script, culture, language and literature, archeology and art, religion, socio-economic and political transformation in the international academic network through conferences and seminars.

Target group: Georgian scientists from Georgian higher educational institutions, research institutes or from independent research centers.

Project duration: 12 months

Coordinator of the call: N. Gachechiladze; S. Sharashenidze