შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

The proposal target: organizing scientific seasonal schools/camps of local and international scale for young scientists and students and facilitating the function of existing seasonal schools. Seasonal schools may be industrial, interdisciplinary, oriented to the development of training and transferring abilities in research methods. The seasonal schools aim to: stimulate young scientists and raise their qualification, in order to attract their attention to science; facilitate international collaboration and develop scientific publishing abilities according to the international standards; facilitate integration of young Georgian scientists into international scientific field; popularize and develop Georgian studies and researches through attracting international researchers.

Coordinators: T. Skhirtladze, D. Chichua, V.Lomidze