შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE
The International Science and Technology Center (ISTC) is an intergovernmental organization connecting scientists from Kazakhstan, Armenia, Tajikistan, Kyrgyzstan, and Georgia with their peers and research organizations in the EU, Japan, Republic of Korea, Norway and the United States.

ISTC facilitates international science projects and assists the global scientific and business community to source and engage with CIS and Georgian institutes that develop or possess an excellence of scientific know-how.

ISTC activities fall in two broad categories: Research Projects, which employ former weapons scientists (FWS) in the development of new science and technology (S&T), and supplemental programs, which include workshops and other events to integrate FWS in the global S&T and industrial communities, training, and commercialization support initiatives.